Dit blog helpt je met effectief presenteren.  Delen zijn geïnspireerd op het boek “De 7 eigenschappen van effectief leiderschap” van Stephen Covey.

Al jarenlang vormt de “De 7 eigenschappen van effectief leiderschap van Covey” een inspiratiebron voor miljoenen mensen. Het boek leert hoe je regie neemt over je eigen leven. Je leert ook hoe je blijvende verandering bij organisaties en diensten bereikt. Ikzelf pak het boek er regelmatig bij als ik een nieuwe training schrijf. De principes die erin staan zijn namelijk onmisbaar voor sterke sprekers voor effectief presenteren. Waarom? Een goede spreker heeft een blijvend effect op het publiek. Hij (of natuurlijk zij) neemt het publiek mee in ideeën en plannen. Hij enthousiasmeert en inspireert. Een sterke presentatie zorgt voor verbinding tussen spreker en publiek. Het heeft zo veel effect dat het zorgt voor blijvende verandering, hoe klein of groot ook. Dit blog bespreekt de basis voor elke goede presentatie. Lees vooral door als ook jij wil presenteren met blijvend effect.  

Het ontwikkelen van eigenschappen

Covey leert dat blijvende verandering bereikt wordt door het ontwikkelen van eigenschappen. Een eigenschap definiëren we als het snijpunt van kennis, vaardigheid en motivatie.   

Eigenschappen maken wie jij bent, hoe je doet en hoe je denkt. Ze zijn namelijk de verzameling van wat jij weet, wat je kunt, en wat je wil. Als jij dus wilt veranderen, of verandering wil veroorzaken zal je in moeten gaan op die drie speerpunten: kennis, vaardigheid en motivatie. Ik illustreer het met een 2 voorbeelden. Het helpt je met de opbouw van jouw presentatie. 

Voorbeeld 1

Jouw baas vraagt je het team toe te spreken. De coronatijd heeft grote impact gehad op de organisatie en structurele wijzigingen zijn noodzakelijk. Er moet effectiever gewerkt worden, het percentage ziekteverzuim moet omlaag en thuiswerken wordt de norm. Het management heeft een plan daarvoor opgesteld en jij mag dat gaan presenteren. Waar begin je? Als je presenteert vanuit opgelegde ideeën, (jouw team moet gewoon doen wat er gezegd wordt, niet meewerken is geen optie, hup aan de bak), is de kans groot dat je weerstand oproept. Wij als mensen hebben een soort ingebouwde reactie op deze aanpak. Reacties zoals: ‘Waarom?’, ‘Kan dat niet anders?’, Ja maar je doet het zelf ook niet’. Begrijpelijke reacties, maar weinig constructief. Jij wil je team meekrijgen in de verandering, en daarom ga je anders te werk. Door te presenteren vanuit kennis, vaardigheid en motivatie kan je bij jouw team eigenschappen ontwikkelen die nodig zijn om de gewenste gedragsverandering te bewerken. Je bouwt je presentatie dus op vanuit de drie speerpunten: Kennis, vaardigheid en motivatie.  

Kennis:

Wat moet er gedaan worden? In ons voorbeeld moet de organisatie veranderen. Van veel samenwerken op kantoor, naar vaak thuiswerken. De kosten voor kantoorgebouwen, reiskosten ed zijn te hoog geworden dus zullen deze kantoren opgezegd worden en thuiswerkplekken gecreëerd worden. Jouw presentatie zal een helder beeld moeten geven van de stappen die genomen worden. Vaagheid geeft onrust dus wees zo helder en beeldend mogelijk.

Vaardigheid:

Hoe moet dit gedaan worden? Om effectief te kunnen thuiswerken, zijn er vaardigheden nodig. Denk aan technische vaardigheden maar ook mentale vaardigheden zoals concenteren op werk in een privé-omgeving en een goede balans tussen werk en privé behouden. Je wil voor dit speerpunt ruim de tijd nemen. Het gevaar ligt namelijk op de loer dat alle tijd opgaat aan je stappenplan bij het onderdeel kennis. Maar zonder de juiste vaardigheden zal de werknemer niet in staat zijn het plan uit te voeren.

Motivatie:

Een derde onmisbaar speerpunt is motivatie. Oftewel: wat is de wil om dit te doen? Ik kan dan nog zo helder weten wat er gedaan moet worden, de vaardigheden hebben om het te doen, maar als ik het niet wil gaat er niets gebeuren. Denk bijvoorbeeld maar aan dingen die je in jouw persoonlijke leven wil veranderen. Je wil misschien meer sporten. Je weet wat daar voor nodig is, je hebt de vaardigheden om het te doen (die fitnesspullen liggen te verstoffen op zolder). Maar de motivatie of wil is nog niet voldoende om daadwerkelijk aan de slag te gaan. Zo werkt het ook bij de mensen van jouw team. Waarschijnlijk hebben ze de afgelopen maanden gedwongen thuis gewerkt. De coronacrisis heeft ze dat opgelegd. Maar wil je een blijvende verandering teweegbrengen. Een interne motivatie die door jouw team ondersteund wordt, zal je in je presentatie uitgebreid aandacht moeten besteden aan de motivatie voor deze verandering. Welke belemmerende gedachten spelen er bij jouw publiek? Erken de validiteit van deze gedachten, en zoek naar verbinding. Alleen als je voldoende motivatie ontwikkelt bij je team, wordt de verandering blijvend omarmd. Net bespraken we hoe je blijvende verandering kan bewerken bij je publiek door jouw effectieve presentatie. Werkt dit principe ook als jij zelf iets wil veranderen? Jazeker. Als jij bijvoorbeeld zelf jouw presentatievaardigheden wilt verbeteren, gebruik dan ook de volgende speerpunten.

Voorbeeld 2

Je mist verbinding met je publiek tijdens je presentaties. Je gelooft in de meerwaarde van je boodschap. Toch lukt het schijnbaar niet je publiek mee te krijgen in je verhaal. Je merkt de haast onweerstaanbare neiging je steeds verder te verschuilen achter je slides en aantekeningen. Je hebt voorbeelden gezien van inspirerende verhalenvertellers en je besluit te werken aan storytelling tijdens je presentaties. Hoe pak je dat aan?

Kennis:

Wat moet er gedaan worden? Je gaat op zoek naar informatie over Storytelling. Google is je vriend, en je schaft boeken aan die je op weg helpen. Denk hierbij aan De kracht van Storytelling van Carmine Gallo. Een prachtig boek dat je de handvaten geeft om op zoek te gaan naar doelgerichte verhalen. Wellicht volg je nog een training Storytelling en je bent goed op weg een hoofd vol kennis te krijgen over het onderwerp Storytelling.

Vaardigheid:

Maar nu van theorie naar praktijk. Hoe pas je de geleerde kennis toe? Welke vaardigheden heb je hiervoor nodig? En minstens zo relevant, welke aangeleerde vaardigheden staan je nu juist in de weg, oftewel wat moet je afleren? Misschien ben jij erg goed in strakke PowerPoint presentaties, en gaven je die altijd een gevoel van veiligheid als je presenteert. Je publiek kijkt dan altijd naar het scherm en daardoor blijf jij zelf buiten de spotlights. Bij het vertellen van verhalen echter, heb jij juist het oogcontact van het publiek nodig, stel je jezelf kwetsbaar op en geef je een stukje van jezelf. Vaardigheden die onmisbaar zijn voor het maken van verbinding met je publiek. Deze vaardigheden bezit jij ook, maar je moet ze bewust inzetten om tot het gewenste resultaat te komen.

Motivatie:

Wil deze ontdekkingsreis in de wereld van storytelling blijvend een onderdeel van jezelf worden, mag het laatste speerpunt zeker niet ontbreken. Waarom wilde je ook al weer veranderen? Wat was je motivatie? Je wilde graag verbinding maken met je publiek. De voldoening voelen dat jouw boodschap impact heeft. Deze persoonlijke motivatie moet je helder voor ogen hebben. Alleen dan zal de geleerde kennis, en de ontwikkelde vaardigheid een blijvend onderdeel van jouwzelf worden. Weet je nog de definitie van een eigenschap? Een eigenschap definiëren we als het snijpunt van kennis, vaardigheid en motivatie. Eigenschappen maken wie jij bent, hoe je doet en hoe je denkt. Concentreer je op deze 3 speerpunten. 

Wil jij leren hoe je interactie en verbinding maakt met je publiek? Wil je kernachtig, beeldend en ontspannen presenteren? Laat je inspireren tijdens de Training Presenteren als een BINK  

Tijdens deze training ga je aan de slag met de BINK-methode voor krachtig presenteren.   BINK staat voor:   -> Beeldend spreken-> Interactief spreken-> Natuurlijk spreken-> Kernachtig spreken   Klik op de link voor info en de eerstvolgende data.