Dit blog gaat over het belang en voordeel van publieksgericht presenteren. Als jij presenteert, waar gaan je gedachten dan het meest naar uit? Denk je: Hoe zie ik eruit? Wat wil ik vertellen? Hoe kom ik zo snel mogelijk van dit podium af? Hoeveel slides heb ik nog te bespreken? Doe ik dit wel goed genoeg?  

Ik

  Zie je hoe vaak er ‘ik’ staat?  

Je bent gefocust op jezelf, jouw gevoel en jouw onzekerheden. Je merkt dat je je wat kleiner probeert te maken. De standaard waar je achter staat is opeens je beste vriend. En je hebt je papier of pen in de houdgreep. Je publiek zit erbij en kijkt ernaar, maar had er net zo goed niet bij kunnen zijn.  

Verschuiving van aandacht

Succesvolle sterke sprekers richten hun aandacht juist op het publiek. Waarom? Het publiek is het meest essentiële onderdeel van jouw presentatie. Jouw publiek bepaalt namelijk of je presentatie nuttig, boeiend en bruikbaar is. Het hele doel van presenteren is uiteindelijk dat jouw boodschap overkomt bij de ander. Een duidelijke reden dus om je focus te verleggen van jou naar jouw publiek. Oftewel, je gaat publieksgericht presenteren.  

4 stappen voor publieksgericht presenteren

  Hieronder volgt een stappenplan. Maak een begin met publieksgericht spreken. Je merkt dat je boodschap meer effect heeft, je publiek voelt zich erkend en je presenteert zelf meer ontspannen.  

Stap 1: Braindump op papier

  Je krijgt de opdracht van je leidinggevende om een presentatie te maken over een nieuw computersysteem dat wordt ingevoerd. Je start PowerPoint op en begint met slide 1…. Helaas is dit niet de manier als jij publieksgericht wil presenteren.  

Begin met een leeg papier of neem een stapeltje post-its. Schrijf alle belangrijke punten op die volgens jou aan bod moeten komen. Oftewel, brainstorm erop los. De vorm en de uitvoering van de presentatie zijn nu nog niet belangrijk. Misschien kom je er nu achter dat je eigenlijk nog niet genoeg weet over het onderwerp. Doe dan meer nazoekwerk, informeer jezelf nog meer. Het doel van stap 1 is dat je een duidelijk overzicht krijgt van wat er allemaal in jouw presentatie moet komen. Als jij een presentatie geeft, ben jij op dat moment de expert. In andere woorden, je bereidt je zo voor dat jouw publiek erop kan vertrouwen dat je weet wat je het over hebt.

Dus

 Begin bij het begin (dat is niet slide 1 van PowerPpoint). Verdiep je in het onderwerp. Maak een overzicht van belangrijk van jouw presentatie.  

Stap 2: Analyseer je publiek en bepaal een doel

 Stel jezelf onder andere deze vragen: Wie zitten er straks te luisteren? Waarom is deze presentatie relevant voor hun? Wat weten ze al? De presentatie moet aansluiten bij de al aanwezige kennis van je publiek. Als je te namelijk hoog invliegt, kunnen ze je niet volgen. Aan de andere kan; als je teveel inkoppertjes deelt, vallen ze in slaap. Je wil dus een presentatie die jouw publiek genoeg herkenbare aanknopingspunten geeft, maar tegelijkertijd nieuwe dingen leert. Daarnaast vraag je jezelf af: Wat is het doel van mijn presentatie?  

Als je doel is: informatie over het computersysteem, dan kan je beter een e-mail sturen. Alleen informeren op zich zorgt voor saaie presentaties en zijn per definitie niet erg publieksgericht. Je zou je doel kunnen formuleren: efficiënt en makkelijker werken met het nieuwe computersysteem. Hier zitten twee doelen in die waarschijnlijk aantrekkelijk zijn voor jouw publiek: efficiënt en makkelijker werken. Misschien is de reden voor het invoeren van het nieuwe computersysteem wel dat het oude systeem heel traag en omslachtig was. Formuleer je doel dan bijvoorbeeld: sneller en doelgerichter werken met het nieuwe computersysteem. Hoe specifieker het doel van je presentatie aansluit op je publiek, hoe groter de kans dat het publiek openstaat voor jouw boodschap.

Dus

 Analyseer je publiek, wat hebben zij aan jouw presentatie en formuleer dan je doel.  

Stap 3: Maak het beeldend

  Je hebt de belangrijkste punten bepaald. Het doel van je presentatie is duidelijk. Nu moet de stof nog gaan leven bij je publiek. Deze stap is een ondergeschoven kindje, maar ik leg er bij mijn trainingen juist de nadruk op. Waarom? De reden hiervoor ligt in hoe wij in elkaar zitten. Ons brein bestaat namelijk uit twee delen. Een associatief, emotioneel en onbewust deel. En een bewust, rationeel deel. Weet je dat ruim 90% van onze beslissingen worden genomen door ons onbewuste brein? Dit onbewuste brein voed je door beelden, associaties en emotie.    

Storytelling

Toch denken we vaak dat we beslissingen nemen op rationele en logische gronden. Maar uit onderzoek blijkt dat dat maar zelden het geval is. De informatie moet eerst langs ons onbewuste associatieve brein. Dit gedeelte kan niets met droge informatie. Wil je dat jouw publiek actie onderneemt na jouw presentatie? Dat ze daadwerkelijk iets doen?Dan speel je in op het onbewuste brein. Oftewel, je maakt je presentatie beeldend. Dit doe je onder andere door het vertellen van anekdotes. Je vertelt bijvoorbeeld ervaringen van een collega die al gebruik maakt van het systeem en hoe het bevalt. Denk na welke emotie jij wilt oproepen en vertel verhalen die dit ondersteunen. Maak je presentatie ook beeldend door mentale plaatjes op te roepen. En ondersteun je verhaal met goedgekozen beelden die je gebruikt in je PowerPoint (je ziet het, nu gaat PowerPoint pas open).

Dus

 Maak het levend. Vertel verhalen, anekdotes en gebruik passende beelden.  

Stap 4: Oefen

Een laatste, maar niet onbelangrijke stap is oefenen. Ga lekker staan, adem een aantal keer rustig in en uit en oefen hardop. Waarom is dit zo belangrijk? Op het moment dat je het echt hardop zegt, komt de informatie via je gehoor bij jezelf nog een keer binnen. Je geheugen krijgt dat die extra kans om op te slaan wat je wil zeggen. Een heel goede manier om je presentatie echt eigen te maken. Soms kom je tijdens het oefenen erachter dat je steeds hetzelfde stukje vergeet, of omdraait. Dit doe je niet voor niets. Waarschijnlijk geeft jouw hoofd op zo’n moment aan dat de informatie beter aankomt in een andere volgorde. Of dat er nog een schakel mis tussen de verschillende onderdelen. Neem deze signalen serieus en pas je presentatie aan. Wat jij lekker vindt presenteren, vindt jouw publiek lekker om te ontvangen.

Dus

Oefen, oefen en oefen. Ga staan, spreek hardop en pas onlogische gedeeltes aan. Dit zijn vier stappen om een begin te maken met publieksgericht spreken. Wil jij ook sterker spreken? Verleg dan je focus naar je publiek. Je boodschap heeft meer impact, je publiek gaat er mee aan de slag en jij spreekt ontspannen.   

  Wil jij leren hoe je interactie en verbinding maakt met je publiek? Wil je kernachtig, beeldend en ontspannen presenteren? Laat je inspireren tijdens de Training Presenteren als een BINK  

 

Tijdens deze training ga je aan de slag met de BINK-methode voor krachtig presenteren.   BINK staat voor:   -> Beeldend spreken-> Interactief spreken-> Natuurlijk spreken-> Kernachtig spreken   Klik op de link voor info en de eerstvolgende data.